Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egyéni kutatási terv-Jogok az iskolában

2010.05.11

1.Cím

Jogok az iskolában

2. Alcím

Jogi problémák az iskola nevelési-oktatási gyakorlatában

3.Előszó

A nevelés-oktatás gyakorlatában több jogi probléma is felmerül napjainkban. Évtizedeken keresztül ezekre a problémákra nem létezett általánosan elfogadott megoldás. Legtöbb esetben a tanár hozott egyénileg döntéseket, saját nevelési elvei alapján.  Napjaink fejlett jogi rendszerében egyre több esetben vetődnek fel iskolán belüli jogi problémák. Azonban, sem a diákok, sem a pedagógusok nem tudják, hogyan képviseljék saját érdekeiket, s azzal sincsenek tisztában, milyen jogaik és kötelezettségeik vannak.

 

4.Téma körülhatárolása              

·         jogi problémák az iskolában (pl. osztályozás, véleménynyilvánítási jog, fegyelmi eljárás, a tanuló tulajdonjoga)

·         döntési jogok és együttműködések(hatáskörök) az iskolában (pl. jogi normák alkotása az iskolában)

·         diákok, pedagógusok, szülők jogai

·         hatályos jogszabályok

·         az iskolai házirendek

·         iskolai konfliktushelyzetek szabályos kezelése

5.A kutatás célkitűzése

          A kutatás elsődleges célkitűzése, hogy bemutassa a napjainkban leggyakrabban előforduló jogi problémákat az iskolában és a diákok, a tanárok , a szülők jogait és kötelességeit. Ismertesse az iskolai döntési jogokat és hatásköröket, amik döntően meghatározzák az iskolai konfliktusok kezelésének a módját.

          A kutatás másodlagos célja, hogy bemutassa napjaink iskolával kapcsolatos törvényeit, jogszabályait és az iskolai házirendek alapvető pontjait. Összehasonlítsa a jog és a pedagógia viszonyát és felmérje milyen intézkedésekre lenne szükség ezek még működőképesebb összehangolásához.

          Mindezek mellett cél továbbá az, hogy felkutassuk, mit tehet a tanuló, ha az iskolában rendszeresen megsértik jogait-akár diáktársai, akár tanárai. Mit tehet a tanuló, ha a házirendbeli szabályok sértik diákjogait, ha az iskolában saját érdekek által vezérelt konfliktuskezelés zajlik.

6.A kutatás hipotézise

A  diákjogok és általában az iskolapolgárok jogai nem érvényesülnek  megfelelő mértékben a magyar közoktatásban.

Sem a diákok, sem a pedagógusok nem tudják, hogyan képviseljék saját érdekeiket, s azzal sincsenek tisztában, milyen jogaik és kötelezettségeik vannak.

Az iskola falain belül létező érdekképviseleti, döntéshozói testületek döntően meghatározzák a konfliktusok kezelésének módját.

Sok esetben a házirend nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Sok iskolában megsértik a diákjogokat, mert a tanárok a jogszabályok és a házirend mellőzésével, önállóan, saját módszerekkel kezelik a konfliktushelyzeteket.

 

7.Kivitelezési terv

          A kutatás 3 hónap alatt zajlik le. A kutatás folyamán különböző tipusú iskolák felkutatása (általános iskola, gimnázium, szakmunkásképző). A kutatás folyamán diákokat, tanárokat és szülőket egyaránt vizsgálunk. A diákok közül jó és rossz magatartásúakat hasonló arányban vizsgáljuk. A kutatás folyamán megfigyeljük melyik típusú iskolában nagyobb az elégedetlenség a házirenddel és hol a legszigorúbb esetleg legenyhébb a házirend.

           Az első hónapban a kutatás céljának meghatározása, hipotézisek felállítása és a megfelelő szakirodalom tanulmányozása zajlik. A második hónapban a kutatás által kiválasztott intézmények felkeresése, ahol különböző interjúk és kérdőívek készülnek. Az iskolában nem csak a diákokkal készülnek kérdőívek, hanem a tanárokkal és a szülőkkel is. Az iskolai látogatások folyamán az iskolák különböző házirendjeinek tanulmányozása és összehasonlítása is fontos.  Az iskolában interjút készítünk olyan diákokkal akiknek nagyon rossz a magatartása, valamint olyan tanárokkal akik a legtöbb szaktanári figyelmeztetést adják.

          A kérdőívekben a diákokat kérdezzük, arról, hogy mi a véleményük a házirendről , valamint mennyire ismerik jogaikat és kötelességeiket és hogyha tehetnék miben változtatnák meg azt.  A kérdőívekben rákérdezünk, hogy történt-e már velük olyan incidens, amikor úgy gondolták, hogy a tanár nem megfelelően kezelte a konfliktust. A tanárok és szülők kérdőíveiben szerepelni fog az ő véleményük is a házirendről és az, hogy mennyire vannak tisztában a diákok és saját jogaikkal. A szülőket megkérdezzük arról, mit tennének, ha gyermekük nem megfelelő bánásmódban részesülne az iskolában. Külön interjúk és kérdőívek készülnek a diákönkormányzati tagoknak, valamint a diákönkormányzatot vezető tanárnak. Az iskolalátogatás során interjút készítünk az iskolapszichológussal (ha van) vagy az iskola szociális munkásaival is.

           A kutatás folyamán forráskutatást is alkalmazunk. A szakirodalom tanulmányozása mellett, jogszabályok és iskolai problémákkal kapcsolatos jogi eseteket is átnézünk.

           A kutatás költségei az utazás és a kérdőívek nyomtatását tartalmazza. Várható költség 50.000 Ft.

8. A kutatás eredményeinek hasznosítása

A kutatás eredményei támpontot adhatnak egy minden csoportnak kellő kompromisszumot nyújtó házirend megalkotásában. Az eredmények elindíthatnak egy programot, ami az iskolai jogok megismertetésével, tájékoztatásával foglalkozik. A kutatásból megtudjuk mennyire elégedettek a tanárok, diákok és szülők jogaik érvényesülésével a magyar közoktatásban és mennyire vannak tisztában jogaikkal.

9.Bibliográfia

Bíró Endre, dr.: Diákönkormányzati jogi segédlet

Jogismereti Alapítvány, Bp, 2001.

 

Bíró Endre, dr.: Jogok az iskolában?!

A Jogismereti Alapítvány és a Pedagógis-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. közös kiadásában, Budapest, 2000.

 

Bíró Endre, dr.: Jogi segédlet az óvodai, iskolai, kollégiumi SZMSZ elkészítéséhez, módosításához

Jogismereti Alapítvány, Budapest, 2001.

 

Jásper András: Határsértő Iskola

Diákközéletért Alapítvány, Budapest, 1995.

 

Bíró Endre, dr.: Jogalkalmazás, joghasználat
Jogismeret Alapítvány, Budapest, 2001.

Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila: Emberi jogok
Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

Jásper András: Iskolajogi jegyzet
Diákközéletért Alapítvány, Budapest, 2002. október

Ligeti György: Értékek helyett érdekek - Értékátadási folyamatok a mai magyar középiskolában
Esély folyóirat - 2000. április

www.romapage.hu

www.jogismeret.hu

www.oktbiztos.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.